Refund & Exchange Policy

แลกเปลี่ยนสินค้า

ทางเราจะไม่ยอมรับการคืนสินค้า เนื่องจากการเปลี่ยนใจ สั่งสินค้าผิด หรือไม่ต้องการของผู้บริโภค หรือเนื่องจากปัญหาจากผลิตภัณฑ์ สำหรับการสินค้าที่ซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ของเรา

ทางแบรนด์จะไม่อนุมัติการแลกเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากการเปลี่ยนใจ หรือสั่งสินค้าผิดอย่างไรก็ตามหากพบว่าสินค้ามีตำหนิหรือเสียหายคุณจะมีเวลา 7 วัน ในการคืนสินค้านับจากวันที่คุณได้รับ และจะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าแล้วเท่านั้น

ขั้นตอนการขออนุมัติแลกเปลี่ยนสินค้า ให้ผู้บริโภคทำการส่งเรื่องมาทาง อีเมลล์: contact@wildfernsthailand.com และแจ้งในหัวข้อว่าขอแลกเปลี่ยนสินค้า โปรดส่งใบเสร็จของคุณพร้อมกับภาพปัญหาของผลิตภัณฑ์ของคุณจากนั้นรอให้เราตอบกลับเพื่ออนุมัติคำขอของคุณ

เพื่อให้มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า คุณจะต้องติดต่อและแจ้งให้ทางบริษัททราบเกี่ยวกับปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับไปภายใน 7 วัน และถ้าทางแบรนด์อนุมัติให้เปลี่ยนสินค้าได้ จะต้องส่งหลักฐานการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่

พร้อมกับสภาพสินค้าใหม่ที่ยังไม่ได้แกะกล่องและเป็นสภาพเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าเท่านั้น มิฉะนั้นทางแบรนด์จะขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าตามที่ตกลงไว้

คุณจะต้องส่งสินค้ามาพร้อมกับต้นฉบับใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีเท่านั้น มิฉะนั้นทางแบรนด์จะไม่อนุมัติในการเปลี่ยนสินค้าตามที่ตกลงไว้

เมื่อเราได้รับสินค้าของคุณเราจะตรวจสอบและแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้รับสินค้าคืนจากคุณแล้ว

สินค้า เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีเกี่ยวกับสถานะการคืนเงินของคุณหลังจากตรวจสอบสินค้า

หากการคืนสินค้าของคุณได้รับการอนุมัติเราจะดำเนินการเพื่อเปลี่ยนสินค้าที่มีข้อบกพร่องของคุณในกรณีที่ไม่สามารถทำได้เราจะให้เครดิตร้านค้าตามมูลค่าราคาซื้อของคุณ

การคืนเงิน

ทางเราจะไม่ยอมรับการคืนสินค้า เนื่องจากการเปลี่ยนใจ สั่งสินค้าผิด หรือไม่ต้องการของผู้บริโภค หรือเนื่องจากปัญหาจากผลิตภัณฑ์ สำหรับการสินค้าที่ซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ของเรา

อย่างไรก็ตามหากผู้บริโภคมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโปรดส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่ระบุถึงสาเหตุและหลักฐานภาพถ่ายทั้งหมดมาให้เราภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ

ขั้นตอนการขออนุมัติแลกเปลี่ยนสินค้า ให้ผู้บริโภคทำการส่งเรื่องมาทาง อีเมลล์: contact@wildfernsthailand.com และแจ้งในหัวข้อว่าขอแลกเปลี่ยนสินค้า โปรดส่งใบเสร็จรับเงินของคุณพร้อมรูปภาพปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใบรับรองแพทย์และหลักฐานภาพถ่ายจากนั้นรอให้เราตอบกลับเพื่ออนุมัติคำขอของคุณ

สภาพของสินค้าที่ต้องการคืนเงินต้องอยู่ในสภาพใกล้เคียงใหม่ 95% และอยู่ในสภาพดีที่คุณได้รับ

คุณจะต้องส่งสินค้ามาพร้อมกับต้นฉบับใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีเท่านั้น มิฉะนั้นทางแบรนด์จะไม่อนุมัติในการเปลี่ยนสินค้าตามที่ตกลงไว้

เมื่อเราได้รับสินค้าของคุณเราจะตรวจสอบและแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้รับสินค้าที่คุณส่งคืนแล้ว

เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีเกี่ยวกับสถานะการคืนเงินของคุณหลังจากตรวจสอบสินค้า

หากการคืนสินค้าของคุณได้รับการอนุมัติเราจะให้เครดิตร้านค้าคืนตามมูลค่าราคาซื้อของคุณ

การส่งสินค้า

คุณจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าขนส่งของคุณเองสำหรับการส่งคืนสินค้าของคุณ ค่าจัดส่งไม่สามารถคืนเงินได้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการคืนสินค้าให้เรา ติดต่อเรา .